«Мээн дазыл- тоогум»

Концертная деятельность

26 Фев.

Февраль 1-нин хунунде Самагалтайнын уран-чуул школазынын, ырынын болгаш танцынын «Эзир-Кара» аттыг ансамбили кожуун чергелиг «Мээн дазыл- тоогум» деп конкурска чараш ыры коргузуун бараалгаткан. Удуртукчу башкызы Марат Сергеевич Уксар.