Детский ансамбль песни и танца "Эзир-Кара"

Концертная деятельность

20 Сен.

https://vk.com/video-177601800_456239018

Сентябрь 13-те Самагалтайнын К.Д.Баазан-оол аттыг культура одаанга ТР-ның болгаш Тес-Хем кожууннуң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тес-Хем кожууннуң Хүндүлүг хамаатызы, Россияның журналистер, театр ажылдакчылары болгаш чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү, көскү хөй-ниити ажылдакчызы Александр Сан-оолович Шоюннуң адын Тес-Хем кожууннуң төп ном саңынга тывысканынга, байырлыг концертке Уругларнын уран-чуул школазынын "Эзир-Кара аттыг ырынын болгаш танцызын" уруглары чараш танцы-самын бараалгадып, байыр чедиргеннер.